اخبار و اطلاعیه ها

بيشتر

سمینارها و همایشها

بيشتر
1401/4/25 شنبه
برنامه عملکرد آموزشی گروه (مباحث تئوری)
مبحث نیمسال تحصیلی فایل برنامه
بیماریهای جراحی مغز و اعصاب نیمسال اول 01-1400
بیماریهای جراحی مغز و اعصاب نیمسال دوم 01-1400
1401/4/25 شنبه اعضای هیئت علمی گروه
تصویر نام و نام خانوادگی رتبه علمی رشته تحصیلی رزومه سامانه علم سنجی

دکتر غلامرضا فرزانگان دانشیار جراح مغز و اعصاب
دکتر موسی رضا انبارلوئی استادیار جراح مغز و اعصاب
1401/4/25 شنبه


عنوان فایل
کوریکولوم کارآموزی جراحی مغز و اعصاب
کوریکولوم کارورزی جراحی مغز و اعصاب
کوریکولوم دستیاری جراحی مغز و اعصاب

عنوان نیمسال فایل نیمسال فایل
طرح درس کارآموزی جراحی مغز و اعصاب اول 01-1400 دوم 01-1400
طرح دوره کارآموزی جراحی مغز و اعصاب اول 01-1400 دوم 01-1400
طرح درس کارورزی جراحی مغز و اعصاب اول 01-1400 دوم 01-1400
طرح دوره کارورزی جراحی مغز و اعصاب اول 01-1400 دوم 01-1400
طرح درس دستیاری جراحی مغز و اعصاب سال 1400
طرح دوره دستیاری جراحی مغز و اعصاب سال 1400 

 

1401/4/31 جمعه

آدرس: تهران؛ میدان ونک؛ خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)،  بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)، طبقه منفی درمانگاه، دفتر گروه آموزشی جراحی مغز  و اعصاب

سلسله مراتب و ساختار

دسترسی سریع

تماس با ما

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد